Phßng gd&®t thanh tr×                                    KỲ THI HỌC SINH GIỎI

                                                                                     CÁC MÔN KHOA HỌC CẤP HUYỆN

           ĐỀ CHÍNH THỨC                                                             Năm học 2018-2019

                                                                   Môn thi: HOÁ HỌC

                                                                  Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

 

Điểm

Giám khảo

  Bằng số

Bằng chữ

Họ và tên

 

 

 

1/

 

 

2/

 

Phách:

 

 

 

 

 

(Đề thi và phần dành cho thí sinh làm bài gồm 03 trang)

 

 

(Cho nguyên tử khối: H = 1; S = 32; Fe = 56; O = 16; C = 12; Na = 23; K = 39; Cl = 35,5; Cu = 64; Zn = 65;Mg = 24; Al = 27)

 

Phần I.  Trắc nghiệm ( 10 điểm):

Thí sinh khoanh tròn vào một lựa chọn đúng A,B,C hoặc D.

Câu 1: Ta có thể nói khối lượng của nguyên tử là khối lượng của:

        A. Electron                                                           B. Proton    

        C. Proton và electron                                            D. Proton và nơtron

Câu 2: Nước tinh khiết có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng lần lượt như sau:

       A. 50C, 1020C, 1g/cm3                                      B. 00C, 1000C, 1g/cm3

       C. 00C, 1020C, 1g/cm3                                      D. 50C, 1000C, 1g/cm3

Câu 3: Trong một phản ứng hoá học, các chất phản ứng và sản phẩm phản ứng chứa cùng:

       A. Số nguyên tố tạo ra chất                                   B. Số nguyên tử trong mỗi chất                            

       C. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố                      D. Số phân tử của mỗi chất

Câu 4: Khi nung nóng cục đá vôi trong không khí thì khối lượng chất rắn:

      A. Tăng.                                                            B. Giảm.                 

      C. Ban đầu tăng sau đó giảm dần.                    D. Không thay đổi.

Câu 5: Kim loại nào sau đây được dùng để làm sạch muối FeCl2 có lẫn muối CuCl2:

      A. Zn                                B. Al                                       C. Fe                                     D. Cu

Câu 6: Cho 400 ml dung dịch HCl phản ứng vừa đủ với hỗn hợp gồm Na2CO3 và Na2SO4 người ta thu được 2,24 lít khí. Vậy dung dịch HCl có nồng độ mol/lit là:

       A.  0,5 mol/lit                   B. 1mol/lit                     C. 0,25 mol/lit                        D. 2mol/lit     

Câu 7: Sắt cháy trong khí clo tạo thành:

      A. Khói màu trắng                                                   B. Khói màu xanh                           

      C. Khói màu nâu đỏ                                                 D. Không có hiện tượng gì

Câu 8: Hoà tan hoàn toàn 5,4 gam kim loại R bằng dung dịch H2SO4 loãng người ta thu được 6,72 lit khí (đo ở đ.k.t.c). Vậy R là kim loại:

      A. Zn                                 B. Cu                           C. Fe                                      D. Al

 Câu 9: Một nồi nhôm mới mua về sáng lấp lánh bạc, chỉ cần dùng nấu nước sôi, bên trong nồi nhôm, chổ có nước biến thành màu xám đen. “Thủ phạm” làm cho nồi nhôm có màu xám đen chính là:

    A. Nước có chứa muối của natri.                                     

    B. Nước có chứa muối của magie.

    C. Nước có chứa muối của canxi.                                     

    D. Nước có chứa muối của sắt.

Câu 10: Một loại quặng boxit chứa 60% Al2O3. Sản xuất Al từ 2,125 tấn quặng boxit đó bằng phương pháp điện phân nóng chảy Al2O3 thu được 0,54 tấn Al. Hiệu suất của quá trình sản xuất Al là:

  1. 80%                              B. 42,35%                     C. 48%                                    D. 90%

 

 

Phần II. Bài trả lời ngắn (4 điểm)

Thí sinh điền kết quả tìm được vào ô vuông sau mỗi câu.

Câu 1: Trộn hai dung dịch A và B theo tỷ lệ về thể tích là 3:5. Nồng độ mol của dung dịch thu được là 3M. Nồng độ mol của dung dịch A gấp 2 lần nồng độ mol của dung dịch B. Hai dung dịch A và B không tác dụng với nhau. Vậy nồng độ mol của A và B lần lượt là:

                                                                                                             

 

 

 

 

Câu 2: Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml dung dịch H2SO4 0,1M (vừa đủ). Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được sau phản ứng là:

                                                                                                              

 

 

 

 

Phần III. Tự luận (6 điểm)

Bài 1: (3 điểm)

Khi cho 100 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch HCl thu được dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan. Xác định nồng độ mol của dung dịch HCl

Bài giải:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Bài 2: (3 điểm)

Hoà tan hết 11,2 gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại M (hoá trị x) và M’ (hoá trị y) trong dung dịch HCl. Cô cạn dung dịch muối sau phản ứng thu được 39,6 gam muối khan. Tính thể tích của khí H2 sinh ra.

Bài giải:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................