MỤC LỤC

                                                                                                                                    Trang

MỤC LỤC.. 1

I. ĐẶT VẤN ĐỀ. 2

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 2

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: 3

3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: 3

4. PHẠM VI NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: 3

5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU: 3

6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 4

7. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU: 4

II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. 5

1. CƠ SỞ LÝ LUẬN: 5

2. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ: 7

2.1. Mục đích yêu cầu của môn học: 7

2.1.1. Học sinh: 7

2.1.2. Giáo viên: 7

2.2. Những thuận lợi và khó khăn: 7

2.2.1. Về phía nhà trường: 7

2.2.2. Về phía học sinh. 8

3. CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH: 8

3.1. Phương pháp hướng dẫn học sinh cảm thụ tác phẩm (Ca khúc) 9

3.2.Phương pháp sửa sai cho học sinh: 10

3.3 Phương pháp hát kết hợp gõ đệm: 11

3.4 Phương pháp kết hợp động tác múa đơn giản: 12

4. GIỚI THIỆU GIÁO ÁN MẪU.. 13

Phương pháp hướng dẫn học sinh cảm thụ tác phẩm và sửa sai cho học sinh. 13

5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: 26

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 28

1. KẾT LUẬN: 28

2. KIẾN NGHỊ: 29

2.1. Về phía nhà trường: 29

2.2. Về phía Phòng giáo dục và đào tạo: 29


I. ĐẶT VẤN ĐỀ

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

Âm nhạc là một loại hình nghệ thuật nhằm phản ánh hiện thực khách quan bằng những hình tượng có sức biểu cảm của âm thanh. Với học sinh trung học cơ sở môn Âm nhạc là một trong những phương tiện hiệu quả nhất để thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạo đức, thẩm mĩ cho học sinh nhằm góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh theo mục tiêu đào tạo, tạo cơ sở hình thành nhân cách con người mới Việt Nam. Tuy nhiên âm nhạc trong nhà trường trung học cơ sở với tư cách là một môn học có mức độ nhất định về mục đích và nội dung, song mục đích của việc dạy và học môn Âm nhạc trong nhà trường phổ thông là giáo dục văn hoá âm nhạc cho học sinh nhằm trang bị cho các em những kiến thức cơ bản các kỹ năng nhằm tạo điều kiện cho khả năng cảm thụ, hiểu và thể hiện nghệ thuật âm nhạc, khơi dậy ở các em những khả năng sáng tạo trong hoạt động âm nhạc, củng cố thêm về tình cảm đạo đức, về niềm tin thị hiếu nghệ thuật và nhu cầu âm nhạc.

Thông qua những phương tiện của nghệ thuật âm nhạc để bồi dưỡng khả năng nhận thức, phát triển tư duy, óc sáng tạo góp phần cùng các môn học khác phát triển năng lực trí tuệ cho học sinh, bồi dưỡng những năng khiếu nghệ thuật, đẩy mạnh phong trào văn nghệ quần chúng làm cho không khí của nhà trường thêm vui tươi lành mạnh. Từ mục tiêu giáo dục và những lí do chung của môn học Âm nhạc nói trên, bản thân tôi nhận thấy đó là một hướng đi và là một phương pháp giáo dục đúng đắn mang tính đặc thù của việc giáo dục cái hay cái đẹp, giáo dục tình cảm, thẩm mĩ âm nhạc góp phần quan trọng vào việc hình thành nhân cách toàn diện của con người mới: Đức - Trí - Thể - Mĩ. Trong nghệ thuật, nhất là Âm nhạc, sự sáng tạo của mỗi cá nhân, mỗi con người đóng vai trò cực kì quan trọng.

Yêu cầu “Coi trọng đúng mức” giáo dục thẩm mĩ, giáo dục Âm nhạc là mặt giáo dục đến nay vẫn còn yếu và thiếu, đòi hỏi chúng ta hơn lúc nào hết, lúc này phải đặt mạnh vấn đề không chỉ là triển khai rộng khắp mà là tổ chức học tập môn Âm nhạc một cách có kết quả ở trường phổ thông, nhất là ở trường trun học cơ sở làm cho Âm nhạc đích thực đi vào các em, làm cho các em yêu thích và hơn nữa, còn tham gia tích cực vào việc sáng tạo nên những cái hay, cái đẹp trong Âm nhạc, bằng Âm nhạc và qua Âm nhạc.

Hiện nay, bên cạnh những tiến bộ ở ngoài xã hội và trong nhà trường, cũng còn kèm theo những cái lạc hậu, chưa hay, chưa đẹp. Chúng đan xen, tồn tại, đấu tranh va chạm hàng ngày. Có lúc cái lạc hậu, chưa hay, chưa đẹp còn có nhiều lấn lướt. Riêng mặt thẩm mĩ, cũng có không ít những biểu hiện về thị hiếu thấp kém, lố lăng, thiếu văn hoá, phản thẩm mĩ, không hay, không đẹp. Điều đó, nếu không quan tâm, có nguy cơ dẫn đến một hiện tượng tâm lí là sự thờ ơ, tê liệt những tình cảm thẩm mĩ, đạo đức, quen và không còn có khả năng phản ứng nhạy bén trước cái hay, cái dở, và dần dần không còn thấy chính cái đó là cái không hay, là cái dở nữa.

          Chính bệnh “Tê liệt” tình cảm thẩm mĩ – đạo đức này (trong đó có sự tê liệt tình cảm say mê, ham thích những cái hay, cái đẹp âm nhạc) là bệnh cần trước tiên được chữa trong việc giáo dục đào tạo con người.

Sáng tạo có nhiều mức độ, có thể phát triển từ những ý tưởng đã có, có thể là thay đổi hệ thống nguyên tắc. Học sinh trung học cơ sở đang trong thời kì phát triển nhanh về thể chất, tâm sinh lí, giai đoạn này các em có nhiều ước mơ, suy nghĩ về cuộc sống. Trong quá trình học Âm nhạc, đây là giai đoạn rất thích hợp để phát huy tính sáng tạo của học sinh.

Ba mức độ biểu hiện của học tập tích cực là bắt chước - tìm tòi - sáng tạo. Sẽ thiệt thòi cho các em về nghệ thuật âm nhạc, nếu giáo viên không tạo điều kiện để học sinh học tập, rèn luyện và thể hiện sự sáng tạo của mình. Dạy âm nhạc để phát huy tính sáng tạo có nhiều mức độ, từ dễ đến khó, từ sáng tạo ở mức độ thấp đến cao. Môn Âm nhạc ở trung học cơ sở cũng như trong chương trình học lớp 6 gồm 4 nội dung là: Học hát, tập đọc nhạc, nhạc lí và âm nhạc thường thức. Vậy, phải dạy như thế nào để phát huy được tính sáng tạo của học sinh?

Xuất phát từ những lý do và niềm hứng thú đó cá nhân tôi đi vào nghiên cứu một đề tài hết sức lý thú. Không có tham vọng gì hơn ngoài việc trình bày những kinh nghiệm trong những năm qua đứng trên bục giảng, giảng dạy bộ môn Âm nhạc, việc đi vào tìm hiểu, đánh giá việc dạy và học môn Âm nhạc là điều cần thiết góp phần nâng cao chất lượng dạy học trên tôi mạnh dạn chọn đề tài: Một số biện ph¸p dạy hát nhằm phát huy tính sáng t¹o cho häc sinh líp 6

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:

          Giúp giáo viên có những phương pháp dạy môn Âm nhạc hiệu quả nhất để phát huy tính sáng tạo của học sinh lớp 6 bậc trung học cơ sở.

3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:

          - Phương pháp dạy hát sáng tạo trong chương trình Âm nhạc lớp 6.

4. PHẠM VI NỘI DUNG NGHIÊN CỨU:

          - Học sinh lớp 6 trường trung học cơ sở.

5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU:

          - Hệ thống lại một số phương pháp dạy hát ở lớp 6 trong chương trình Âm nhạc trung học cơ sở, sưu tầm thêm một số phương pháp khác nhau mà học sinh, có thể dễ dàng vận dụng được.

          - Truyền tải được toàn bộ vấn đề đã nghiên cứu đến với đối tượng học sinh. Học sinh phải lĩnh hội hết tất cả và vận dụng phát huy một cách chủ động, sáng tạo trong cách trình bày và biểu diễn một bài hát.

6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

          * Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận:

          - Nghiên cứu qua nội dung sách giáo khoa, sách giáo viên lớp 6.

          - Nghiên cứu qua nội dung tài liệu bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở môn Âm nhạc.

          * Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tế:

          - Nghiên cứu qua việc giảng dạy thực tế ở các trường trung học cơ sở

          - Qua việc đánh giá kết quả học tập của học sinh.

          * Phương pháp nghiên cứu hỗ trợ:

          - Xem đĩa dạy mẫu của Bộ Giáo dục.

          - Dạy tiết thể nghiệm có đồng nghiệp dự giờ rút kinh nghiệm.

7. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU:

          - Qua thực tế giảng dạy và nghiên cứu từ tháng 9 năm học 2016 - 2017 và học kỳ I năm học 2017 - 2018.

          - Số liệu trước khi nhiên cứu:

Năm học

Lớp

Số HS

Bài KT số 1

Bài KT số 2

 

Số lượng đạt

Tỉ lệ %

Số lượng đạt

Tỉ lệ %

2013-2014

6A

33

18

54

20

60

2014-2015

6A

37

22

59

24

64

2015-2016

6A

37

23

62

25

67

 

II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

1. CƠ SỞ LÝ LUẬN:

Như chúng ta đã biết Âm nhạc có vai trò rất to lớn, Âm nhạc đem đến những khoái cảm thẩm mỹ cao, là món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của con người. ¢m nh¹c cã mét vÞ trÝ quan träng trong ®êi sèng, đối víi mçi ng­êi ho¹t ®éng ca h¸t lµ nguån nu«i d­ìng tinh thÇn. C¸c giai ®iÖu trÇm bæng, sù phong phó cña tiÕt tÊu ë c¸c thÓ lo¹i bµi h¸t sÏ ®­a chóng ta vµo thÕ giíi mét c¸ch t­¬i ®Ñp, hÊp dÉn vµ lý thó. Ca h¸t lu«n gióp chóng ta c¶m nhËn cuéc sèng tươi ®Ñp trµn ®Çy niÒm vui, niÒm h¹nh phóc. Tõ khi cßn n»m trong bông mÑ trÎ em cũng cã thÓ c¶m nhËn ®­îc ca h¸t mét c¸ch thô ®éng, ph¶n øng víi ©m nh¹c ngay lóc nµy. NhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc trªn thÓ giíi ®· chøng minh khi ng­êi mÑ mang thai 4 th¸ng r­ìi tuæi trë ®i, nÕu cho thai nhi nghe mét c¸ch gi¸n tiÕp c¸c thÓ lo¹i ©m nh¹c sÏ gióp cho trÝ tuÖ thai nhi ph¸t triÓn ngay tõ lóc cßn trong bµo thai. Råi khi lät lßng, trÎ ®· tõng b­íc tiÕp xóc víi nh÷ng c©u h¸t ru tr×u mÕn, nhÑ nhµng ®Çy t×nh c¶m.

BiÕt bao nhiªu t©m sù, bao ®iÒu d¹y dç ng­êi mÑ göi g¾m cho con m×nh qua nh÷ng khóc h¸t ru. Lêi ru còng chÝnh lµ t©m hån cña ng­êi mÑ, lµ giai diÖu cña quª h­¬ng, lµ nguån nu«i d­ìng t×nh c¶m  vµ nh©n c¸ch cho trÎ em sau nµy. Råi cïng víi n¨m th¸ng khi trÎ lín dÇn lªn l¹i ®­îc tiÕp xóc víi nh÷ng bµi ®ång dao. Nh÷ng bµi h¸t nµy nÐt nh¹c vui t­¬i, dÝ dám, hån nhiªn g¾n bã víi trÎ trong nh÷ng trß ch¬ ng©y th¬, hån nhiªn nh­: TËp tÇm v«ng, rång r¾n lªn m©y, th¶ ®Øa ba ba, lén cÇu vång§Õn tuæi thanh niªn khi nh÷ng rung ®éng cña tÝnh yªu th× ca h¸t ®­îc thÓ hiÖn b»ng nh÷ng c©u h¸t dao duyªn, ®Õn khi qua ®êi con ng­êi vÉn g¾n bã víi ©m nh¹c.

Tõng bµi h¸t c©u h¸t ®Òu ph¶n ¸nh mét c¸ch h×nh t­îng nh÷ng kh¸i niÖm s©u s¾c vÒ cuéc sèng, thiªn nhiªn, c¶nh vËt, con ng­êi vµ c¸c mèi quan hÖ, t­ t­ëng, t×nh c¶m. Ho¹t ®éng ca h¸t kh«ng chØ lµ ph­¬ng tiÖn c¶m xóc, suy nghÜ cña ng­êi h¸t  mµ cßn kh¬i dËy ë ng­êi nghe nh÷ng xóc ®éng t­¬ng øng nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh ®em l¹i kho¸i c¶m thÈm mü. Søc diÔn c¶m cña giäng h¸t cïng víi nh÷ng phong c¸ch, cö chØ  nÐt mÆt phï hîp sÏ thu hót ®­îc häc sinh. Nã kh¬i dËyë häc sinh nh÷ng c¶m xóc ch©n thùc víi c¸i ®Ñp, c¸i thiÖn.

Gi¸o dôc vµ gi¶ng d¹y ©m nh¹c cho häc sinh phæ th«ng cã t¸c dông lín lao vµo ®êi sèng tinh thÇn cña c¸c em, nh»m gãp phÇn cïng c¸c m«n häc kh¸c ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi môc tiªu cña ngµnh gi¸o dôc ®µo t¹o ®Ò ra. ThÊy râ quan träng cña ca h¸t ®èi víi häc sinh, nªn ®ßi hái nh÷ng yªu cÇu cña viÖc d¹y h¸t ë tr­êng trung học cơ sở cÇn cã nh÷ng ®æi míi.

    Trong những năm qua, từ khi nước ta bước sang thế kỷ XXI, sự nghiệp giáo dục đào tạo Âm nhạc có điều kiện phát triển những bước cao hơn. Cho đến ngày nay việc đưa Âm nhạc vào học đường đã được chú trọng vì những lợi ích quan trọng của nó trong việc giáo dục hình thành nhân cách cho học sinh trở thành những con người toàn diện.

    Bởi vậy việc dạy Âm nhạc ở trường trung học cơ sở nói chung và lớp 6 nói riêng, mặc dù không nhằm đào tạo các em thành những con người hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp mà chủ yếu là giáo dục văn hoá Âm nhạc, làm cho các em yêu thích nghệ thuật Âm nhạc, hình thành ở học sinh một tâm hồn trong sáng, một thị hiếu Âm nhạc lành mạnh, cách tư duy sắc sảo, lòng khát khao sáng tạo, giàu tình cảm, nhanh nhẹn hoạt bát và sống vui tươi. Âm nhạc phát triển tối đa những tố chất sinh lý, những phẩm chất tâm lý của lứa tuổi, tạo điều kiện để các em hoàn chỉnh và cân đối về tâm hồn, trí tuệ và thể chất, làm phong phú tình cảm của lứa tuổi học trò.

Mặt khác, qua đó phát triển bồi dưỡng những mầm non nghệ thuật cho tương lai đất nước. Đây là một môn học còn rất mới mẻ và không giống những môn học khác, môn học mang tính nghệ thuật cao, học sinh học theo phương châm “Học để mà vui - vui để mà học”. Vì vậy tạo cho các em sự say mê, hứng thú, sáng tạo học tập là rất cần thiết.

Ta đã biết rằng bất kỳ làm việc gì nếu có hứng thú, sáng tạo thì sẽ đi đến thành công. Đặc biệt là đối với học sinh, do đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi các em. Nếu thích thú thì các em sẽ làm tốt và khi hoạt động, nhận thức của học sinh dựa trên cơ sở của hứng thú nó sẽ trở nên hào hứng, thoải mái và dễ dàng.

    Hứng thú trong học tập nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nuôi dưỡng ở các em lòng ham muốn chính đáng trong việc không ngừng vươn tới những đỉnh cao của việc nắm bắt kiến thức, luôn tìm tòi học tập cái mới, tích cực sáng tạo cái đã học vào hoạt động thực tiễn.

    Môn học nào cũng có khả năng gây hứng thú cho học sinh. Nhưng riêng bộ môn Âm nhạc thì bản thân nó cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều người. Việc tạo cho các em hứng thú, sáng tạo trong học tập môn Âm nhạc không chỉ nâng cao hiệu quả dạy học mà còn làm cho các em vui tươi phấn khởi thoải mái hơn về tinh thần.

- Căn cứ vào nhiệm vụ, yêu cầu của bộ môn.

          - Căn cứ vào nội dung chương trình, sách giáo khoa.

          Với tư cách là nhà giáo, giáo viên trực tiếp giảng dạy tôi nhận thấy cần phải nghiên cứu kỹ cơ sở lý luận và nắm vững các kiến thức về bộ môn và phương pháp giảng dạy bộ môn nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.

2. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ:

2.1. Mục đích yêu cầu của môn học:

2.1.1. Học sinh:

          - Hát đúng, chính xác giai điệu của 8 bài hát lớp 6.

          - Hát đúng tính chất bài ca.

          - Biết hát có vận động phụ hoạ.

          - Biết thể hiện bài hát dưới nhiều hình thức khác nhau.

          - Biết biểu diễn trên sân khấu.

          - Sáng tác lời ca mới hiệu quả dựa trên giai điệu một số bài hát.

2.1.2. Giáo viên:

          - Sử dụng đàn, hát nhuần nhuyễn thành thạo.

          - Sáng tạo nhiều động tác vận động minh hoạ, nhiều hình thức biểu diễn bài hát khác nhau.

- Sưu tầm nhiều trò chơi phù hợp, vui và hỗ trợ hiệu quả cho việc dạy hát.

Trên cơ sở những đặc điểm, yêu cầu chung của bộ môn và qua thực tế giảng dạy ở nhà truờng chúng tôi  đã nhận thấy có những thuận lợi khó khăn nhất định.

2.2. Những thuận lợi và khó khăn:

2.2.1. Về phía nhà trường:

*) Thuận lợi:

- Âm nhạc là một môn học độc lập trong chương trình trung học cơ sở. Dạy và học nghiêm túc, có kiểm tra, thi đánh giá cuối năm và kết quả  là một trong những tiêu chuẩn để xét lên lớp hay tốt nghiệp bậc học.

- Nhà trường và ban giám hiệu quan tâm thường xuyên.

- Có máy tính, máy chiếu để phục vụ dạy học.

- Có nhạc cụ (Đàn Organ)

- Nhµ tr­êng ®· cã phßng häc chøc n¨ng riªng, cã ®µi catxet ®Ó phôc vô cho viÖc d¹y häc bé m«n Âm nh¹c.

- Giáo viên nắm chắc về chuyên môn, tích cực tìm tòi, nghiên cứu những phương pháp mới để vận dụng trong quá trình giảng dạy

*) Khó khăn:

- Cơ sở vật chất cho việc dạy và học Âm nhạc ở trung học cơ sở thiếu thốn băng, đĩa nhạc, tranh ảnh để phục vụ cho việc dạy học bộ môn âm nhạc.

- Sách đọc thêm và các tài liệu tham khảo khác rất hiếm. Giáo viên phải tự tìm tài liệu, sưu tầm đồ dùng dạy học. Trong khi đó yêu cầu của bộ môn lại cần phải có nhiều những trang thiết bị hiện đại (video, đĩa…) để phục vụ cho việc dạy và học.

2.2.2. Về phía học sinh

*) Thuận lợi:

        Học sinh ngoan, đa số các em rất yêu thích môn Âm nhạc. Đặc biệt là phân môn hát. Học sinh cảm nhận giai điệu các bài hát khá tốt. Thực hiện các bài hát với đàn hoặc đĩa tương đối tốt.

*) Khó khăn :

- Là một trong những nhà trường thuộc vùng sâu, vùng xa.

- Số lượng học sinh nhà trường hàng năm ít nhưng vẫn phải tham gia đầy đủ các phong trào, hoạt động của phòng giáo dục và địa phương.

- Đối với học sinh trong trường nói chunh, học sinh lớp 6A nói riêng đa phần các em là con nông dân và lao động tự do nên các em ít được quan tâm đến việc học tập, vì vậy với môn Âm nhạc cũng không ngoại lệ. Học sinh ít được quan tâm vì thế thiếu hiểu biết về Âm nhạc đang còn hạn chế chưa sâu rộng, không kích thích các em học tập. Đa phần học sinh bị chi phối, ảnh hưởng về các môn chính, lo cho thi, lo đánh giá, phần nào cũng sao nhãng việc học tập môn Âm nhạc.

3. CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH:

Cũng như các môn học khác, môn học Âm nhạc nhằm trang bị cho lớp trẻ một trình độ văn hoá Âm nhạc trong một tổng thể của chương trình giáo dục toàn diện. Nội dung môn Âm nhạc sẽ phải bao gồm một số kỹ năng tối thiểu về Âm nhạc như: Ca hát, những vấn đề về lí thuyết âm nhạc sơ giản, hướng dẫn nghe nhạc. Tìm hiểu Âm nhạc giúp các em nâng cao năng lực cảm thụ và yêu thích môn học này.

Quan niệm và cảm xúc của mỗi người trước cái đẹp luôn khác nhau, từ quan niệm đó nảy sinh nhiều ý tưởng và trường phái khác nhau trong nghệ thuật. Trong quá trình giảng dạy Âm nhạc ở trường trung học cơ sở, giáo viên cần tạo mọi điều kiện để học sinh phát huy được những cảm xúc nghệ thuật, những sáng tạo trong học tập. Muốn làm được điều đó học sinh cần có quá trình rèn luyện không chỉ ở môn Âm nhạc. Sáng tạo giúp học sinh phát huy được những suy nghĩ tư tưởng và hành động của mình, nâng cao kết quả học tập và hình thành những năng lực riêng biệt của các em.

Học hát thực chất là quá trình bắt chước của học sinh để hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. Sự bắt chước này gồm hoạt động nghe giáo viên hát mẫu, hoặc đánh đàn rồi tái hiện lại. Với sự bắt chước đó thì chưa thể coi là sáng tạo, vậy muốn có sự sáng tạo giáo viên cần phải làm như thế nào?

Từ thực trạng của vấn đề nghiên cứu tại đơn vị, để phát huy tính sáng tạo của học sinh, ngoài phương pháp dạy hát theo các bước cơ bản, chúng tôi thiết nghĩ giáo  viên cần vận dụng những giải pháp sau:

3.1. Phương pháp hướng dẫn học sinh cảm thụ tác phẩm (Ca khúc)

T¸c phÈm ©m nh¹c n»m trªn trang giÊy chØ lµ ©m nh¹c chø kh«ng cã søc sèng, nã cÇn ®­îc vang lªn ®Ó thµnh t¸c phÈm ©m nh¹c “Sèng” môèn vËy t¸c phÈm ph¶i ®­îc tr×nh bµy, biÓu diÔn d­íi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau n»m kh¬i gîi, hÊp dÉn thuyÕt phôc ng­êi häc. Giai ®iÖu vang lªn sÏ gîi ®­îc c¶m xóc vµ ®Õn nh÷ng yÕu tè thÈm mÜ. V× vËy, gi¸o viªn cÇn ph¶i giíi thiÖu t¸c phÈm qua lêi nãi (XuÊt xø, t¸c gi¶, néi dung, nghÖ thuËt). Tr×nh bµy t¸c phÈm b»ng giäng h¸t, tiÕng ®µn (B»ng ®µn hoÆc b¨ng ®Üa). Khi gi¸o viªn tr×nh bµy mét t¸c phÈm th× lóc ®ã gi¸o viªn ®ãng vai trß nh­ mét “nghÖ sÜ biÓu diÔn ”. Th«ng qua ®ã gi¸o viªn mang ®Õn cho häc sinh nh÷ng vÎ ®Ñp cña t¸c phÈm b»ng sù xóc ®éng thùc sù vµ diÔn c¶m s©u s¾c. Qua mçi lÇn nh­ thÕ, gi¸o viªn cã thÓ gîi lªn trong t©m hån trÎ em niÒm vui, sù høng khëi, sù th¸n phôc vµ cµng lµm t¨ng thªm lßng yªu thÝch m«n ©m  nh¹c. Cã thÓ nãi, ®©y lµ ph­¬ng ph¸p nhanh nhÊt, m¹nh nhÊt t¸c ®éng ®Õn häc sinh, ®­a trÎ vµo thÕ giíi ©m nh¹c diÖu k× mét c¸ch sèng ®éng vµ trùc tiÕp các em.

Gi¸o viªn cÇn nghiªn cøu kÜ t¸c phÈm ®Ó tr×nh bµy nh­: T×m hiÓu néi dung, ph©n c©u, lÊy h¬i

       - Tr­íc, sau trong lóc tr×nh bµy, biÓu diÔn: ChuÈn bÞ t­ thÕ nh­ mét diÔn viªn trªn s©n khÊu mµ kh¸n gi¶ lµ häc sinh, h¸t mét c¸ch truyÒn c¶m. KÕt hîp mét vµi ®éng t¸c phô häa nhÑ nhµng gióp häc sinh t¨ng c­êng trÝ t­ëng t­îng, s¸ng t¹o để học sinh được có thể cảm nhận được khi giáo viên muốn truyền đạt cho các em.

 *) Ph­¬ng ph¸p thùc hµnh luyÖn tËp:

       - Thùc hµnh luyÖn tËp bao gåm: Thùc hµnh bµi h¸t, thùc hµnh nghe nh¹c nh÷ng ho¹t ®éng ®ã xuyªn suèt trong qu¸ tr×nh häc ©m nh¹c trªn líp vµ c¶ ho¹t ®éng ngoµi líp. Thùc hµnh, rÌn luyÖn chÝnh lµ ®Ó h×nh thµnh kü n¨ng thÓ hiÖn ©m nh¹c, n¾m ®­îc thuéc tÝnh cña ©m nh¹c.

      - Víi mét bµi h¸t dµi, gi¸o viªn chia thµnh c¸c ®o¹n, c©u hái nhá cho häc sinh luyÖn tËp nhiÒu lÇn. Cã thÓ lóc ®Çu ch­a ®óng, sau thùc hiÖn nhiÒu lÇn häc sinh sÏ dÇn ®iÒu chØnh ®Ó h¸t ®óng h¸t ®Òu.

*) Ph­¬ng ph¸p dïng lêi (Cßn gäi lµ thuyÕt tr×nh, gi¶ng gi¶i, gi¶ng thuËt):

- Ph­¬ng ph¸p nµy th­êng ®­îc  dïng c¸c néi dung sau ®©y:

+ Giíi thiÖu t¸c phÈm, t¸c gi¶, kÓ chuyÖn ©m  nh¹c, gi¶i thÝch c¸ch thÓ hiÖn cña bµi h¸t.

. §Æt c©u hái gîi më, hoÆc cñng cè bµi häc.

          . Ổn ®Þnh tæ chøc líp, ®éng viªn khÝch lÖ, ®¸nh gi¸ häc sinh.

+ §èi víi ©m nh¹c dïng lêi kh«ng nhiÒu, nã kh«ng n»m trong ph­¬ng ph¸p c¬ b¶n quan träng nhÊt nh­ng kh«ng thÓ thiÕu. CÇn chó ý khi sö dông lêi nãi trong bµi gi¶ng gi¶i, cÇn diÔn ®¹t g·y gän, m¹ch l¹c, cã chuÈn bÞ kÜ ®Ó nãi kh«ng thõa, kh«ng thiÕu, tõ ng÷ chÝnh x¸c dÔ hiÓu.

*) Ph­¬ng ph¸p trùc quan:

- Trong d¹y häc ©m nh¹c, ©m thanh v« cïng trõu t­îng, yªu cÇu trùc quan lµ cÇn thiÕt , c¸c ph­¬ng tiÖn ®å dïng d¹y häc nh­ : Nh¹c cô, m¸y nghe, b¨ng ®Üa nh¹c lµ nh÷ng “gi¸o cô trùc quan ”, nh÷ng “s¸ch gi¸o khoa” v« cïng sinh ®éng vµ quan träng. Bªn c¹nh ®ã lµ b¶n nh¹c, tranh ¶nh, b¶n ®å, c¸c video clip gi÷a h×nh ¶nh vµ nh¹c còng cã t¸c dông tèt trong giê lªn líp.

- Sö dông ph­¬ng ph¸p trùc quan khiÕn cho nh÷ng kh¸i niÖm trõu t­îng trë nªn râ rµng, cô thÓ. TiÕng ®µn, tiÕng h¸t vang lªn chÝnh lµ “Trùc quan ” cña ©m nh¹c. Häc sinh kh«ng chØ ®­îc tËp h¸t mµ cßn ®­îc nghe gi¸o viªn ®µn hoÆc h¸t, d­îc nghe nh­  vËy sÏ gióp cho häc sinh c¶m thô  ©m nh¹c cña häc sinh t¨ng lªn rÊt nhiÒu.

*) Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra ®¸nh gi¸:

KÕt thóc néi dung d¹y häc hoÆc mét phÇn cña néi dung, th«ng th­êng ng­êi ta tiÕn hµnh kiÓm tra. D¹y ©m nh¹c còng thÕ, kh«ng thÓ thiÕu kiÓm tra - ®¸nh gi¸. Víi ©m nh¹c cã thÓ kiÓm tra nh­ sau:

- KiÓm tra h¸t theo nhãm, c¸ch nµy chØ mÊt Ýt thêi gian vµ cã thÓ kiÓm tra c¶ líp.

- §¸nh gi¸ b»ng qu¸ tr×nh häc tËp nh­: Ch¨m chØ, ngoan, cã kh¶ n¨ng ®¹t, ch­a ®¹t, hoÆc giái.

3.2.Phương pháp sửa sai cho học sinh:

          Trong qu¸ tr×nh häc h¸t gi¸o viªn cÇn gióp c¸c em ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a h¸t vµ nãi, khi h¸t ©m thanh ®­îc ph¸t ra ph¶i cã ®é ng©n, mçi ©m vang ®Òu ®Æn nh­ng cÇn ph¶i râ vµ ®Ñp. Cã thÓ ®µn giai ®iÖu cho häc sinh nghe ®ång thêi luyÖn c¸ch ghi nhí vµ hát theo giai ®iÖu khi c¸c em ®· thuéc bµi. §Ó tr¸nh cho häc sinh h¸t sai, theo kinh nghiÖm cña b¶n th©n t«i th× cã mét sè biÖn ph¸p sau:

          Khi tr×nh bµy mét ca khóc, t¸c phÈm nÕu häc sinh h¸t sai gi¸o viªn ph¶i n¾m râ ®­îc häc sinh h¸t sai ë c©u nµo, tõ nµo, ®o¹n nµo sau ®ã gi¸o viªn söa sai cho häc sinh b»ng c¸ch gi¸o viªn ®µn vµ h¸t mÉu l¹i cho häc sinh nghe  nh÷ng c©u, tõ trong ®o¹n mµ häc sinh h¸t sai.

          - Dù kiÕn nh÷ng chç häc sinh h¸t sai.

- X©y dùng cho c¸c em thãi quen im lÆng, l¾ng nghe ®Ó biÕt khi nµo h¸t theo thÇy (C«) h¸t mÉu, nghe ph©n tÝch ®Ó biÕt thÕ nµo lµ h¸t ®óng, thÕ nµo lµ h¸t chÝnh x¸c.

- Gi¸o viªn ®­a ra nh÷ng bµi tËp vÒ cao ®é, tr­êng ®é t­¬ng tù nh­ bµi h¸t cho c¸c em ®äc nh¹c vµ h¸t ©m theo ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng chç khã.

- TËp h¸t ®óng ngay tõ ®Çu, khi häc sinh tiÕp thu sai th× gi¸o viªn ph¶i ph©n tÝch dÉn gi¶i nh÷ng ©m thanh sai, ®óng råi thÞ ph¹m b»ng c¸ch h¸t mÉu 2 ®Õn 3 lÇn.

Ví dụ: Trong bài hát “ Hô – la – hê, Hô – la – hô

Câu hát: Ta vui bước sát vai nhau cùng đi

Nhiều học sinh hay hát thêm 1 từ: Ta vui bước sát vai nhau ta cùng đi

3.3 Phương pháp hát kết hợp gõ đệm:

*) Ph­¬ng  ph¸p hát kÕt hîp gõ tiết tấu:

          Sau khi häc h¸t, gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh hát kết hợp gõ tiêt tấu: Hát từ nào thì các em sẽ gõ thanh phách vào từ đó.

          Tïy tõng tiÕt tÊu bµi häc, gi¸o viªn chia bµi h¸t thµnh tõng c©u, ®¸nh dÊu c©u cho häc sinh dÔ x¸c ®Þnh, sau ®ã gi¸o viªn h­íng dÉn tiÕt tÊu tõng c©u cho ®Õn hÕt bµi. Yªu cÇu gi¸o viªn ph¶i thÞ ph¹m cho häc sinh nghe vµ nh×n ®Ó thùc hiÖn.

Ví dụ: Bài hát “Hô – la – hê, hô – la – hô”

 

          Một ngày xanh ta ca hát vang, Hô-la-hê, hô-la-hô.

            x     x       x      x   x   x     x        x    x   x   x   x   x

 

*) Ph­¬ng ph¸p hát kÕt hîp nhÞp vµ ph¸ch:

ĐÇu tiªn sè mét mµ gi¸o viªn ph¶i h­íng vµo ®Ó tæ chøc cho häc sinh lÜnh héi lµ träng t©m. Träng t©m vµ ph¸ch g¾n liÒn víi nhau. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc träng t©m cña  ph¸ch th× kh«ng n¾m vµ ph©n lo¹i ®­îc ph¸ch. Kh«ng n¾m vµ ph©n lo¹i ®­îc ph¸ch th× còng kh«ng n¾m vµ ph©n lo¹i ®­îc nhÞp.

ViÖc ®Çu tiªn ng­êi thÇy ph¶i tæ chøc ®­îc cho häc sinh c¸ch ho¹t ®éng trùc tiÕp mÆt ®èi mÆt víi ph¸ch ®Ó ph©n biÖt ph¸ch cã träng ©m hay kh«ng, sau ®ã ph¸ch lÊy nh­ thÕ nµo trong mçi quan hÖ nhÞp.

 

 

-  Ph­¬ng ph¸p hát kÕt hîp nhÞp :

 Ví dụ: Bài hát “Hô – la – hê, hô – la – hô”

  Một ngày xanh ta ca hát vang, Hô-la-hê,hô-la-hô.

    x                           x                   x             x

         

-  Ph­¬ng ph¸p hát kÕt hîp ph¸ch:

Ví dụ: Bài hát “Hô – la – hê, hô – la – hô”

          Một ngày xanh ta ca hát vang, Hô-la-hê,hô-la-hô.

            x               x           x          x      x         x   x         x

 

3.4 Phương pháp kết hợp động tác múa đơn giản:

Tïy tõng ca khóc t¸c phÈm hay bµi d©n ca tïy tõng néi dung, tõng bµi mµ gi¸o viªn chuÈn bÞ tèt mét sè ®éng t¸c móa ®¬n gi¶n ë bµi häc, råi thÞ ph¹m trªn líp cho c¸c em quan s¸t vµ luyÖn tËp cho c¸c em, nh­ng vÉn ph¶i phï hîp víi néi dung bµi häc.

          bËc trung học cơ sở, d¹y kÕt hîp víi vËn ®éng hoÆc trß ch¬i lu«n lµ mét yªu cÇu hÕt søc quan träng kh«ng thÓ thiÕu. ¢m nh¹c vËn ®éng cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. ViÖc häc kÕt hîp víi vËn ®éng sÏ gióp cho häc sinh nh¹y c¶m víi c¸c tiÕt tÊu ©m nh¹c, ph¸t triÓn tai nghe, luyÖn trÝ nhí ©m nh¹c. Bªn c¹nh ®ã cßn t¹o høng thó häc tËp, häc mµ ch¬i, ch¬i mµ häc cña häc sinh. Víi ph­¬ng ph¸p nµy gi¸o viªn sÏ khuyÕn khÝch cho häc sinh tham gia s¸ng t¹o, t¹o ®­îc kh«ng khÝ vui t­¬i s«i næi trong giê häc. Häc sinh th­ gi·n, tho¶i m¸i, bªn c¹nh ®ã cßn ph¸t huy ®­îc tÝnh tÝch cùc, s¸ng t¹o cña häc sinh.

D¹y häc ©m nh¹c ph¶i chó träng ph­¬ng ph¸p rÌn luyÖn, ph­¬ng ph¸p tù häc, häc tËp c¸ thÓ, phèi hîp víi häc tËp hîp t¸c, kÕt hîp ®¸nh gi¸ cña thÇy c« vµ tù ®¸nh gi¸ cña trß, t¨ng c­êng ®å dïng d¹y häc cÇn thiÕt. Giê häc ©m nh¹c ph¶i lµ giê häc nghÖ thuËt hÊp dÉn víi ph­¬ng ch©m: Häc mµ vui - Vui mµ häc. Ph¸t triÓn tai nghe vµ sù nh¹y c¶m vÒ ©m nh¹c, t¹o ra ®­îc c¶m xóc cho häc sinh ®ång thêi ph¶i t¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng ©m nh¹c gióp häc sinh: Xem, nghe, tù thÓ hiÖn vµ b×nh luËn ®¸nh gi¸. Tõ ®ã gióp häc sinh ph¸t triÓn toµn diÖn: §øc - TrÝ - ThÓ - MÜ vµ c¸c kü n¨ng c¬ b¶n ®Ó h×nh thµnh nh©n c¸ch con ng­êi ViÖt Nam: “Trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc, ®­a ®Êt n­íc ph¸t triÓn nhanh chãng vµ bÒn v÷ng, mau chãng s¸nh vai ®­îc víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi nh­ B¸c h»ng mong ®îi”.

Ví dụ: Giáo viên hướng dẫn học sinh một số động tác múa đơn giản:

                                 Bài Vui bước trên đường xa

Giáo viên hướng dẫn học sinh một số động tác múa đơn giản:

Câu 1: Mặt trời lấp ló đằng chân trời xa.

   - Tay phải đưa từ dưới lên cao chỉ lên trời, tay hơi chéo.

Câu 2: Rộn ràng chân bước đều theo tiếng ca.

     - Hai tay cùng đánh sang trái rồi cùng đánh sang phải, chân rậm tai chỗ (giống động tác chú bộ đội hành quân).

Câu 3: Non sông ta bao la mến yêu sao đất quê hương.

    - Tay phải đưa từ dưới lên cao chỉ lên trời, tay hơi chéo.  Tay trái đưa từ dưới lên cao chỉ lên trời, tay hơi chéo. Hai tay tạo thành chữ V.

Câu 4: Vui như chim  reo ca, tiếng hát em dưới mái trường.

   - Vui như chim reo ca: Hai tay ôm vào ngực

   - Tiếng hát em dưới mái trường: hai tay đưa chéo lên cao tạo thành chữ V.

Câu 5: La la la la la, la la là là la.

   - Vỗ tay nghiêng sang một bên, vỗ tay theo hình thức gõ phách:

            La la la la la, la la là là la.

             x               x           x      x

4. GIỚI THIỆU GIÁO ÁN MẪU

              (Áp dụng những phương pháp vào một số tiết dạy cụ thể)

Tôi xin được trình bày một số giáo án cụ thể trong chương trình Âm nhạc lớp 6.

Phương pháp hướng dẫn học sinh cảm thụ tác phẩm và sửa sai cho học sinh

¢m nh¹c 6

Bµi 7 (TiÕt 28)

                               - ¤n tËp bµi h¸t: “Tia n¾ng, h¹t m­a”.

                               - TËp ®äc nh¹c: T§N sè 8.

                               - Nh¹c lÝ: Nh÷ng kÝ hiÖu th­êng gÆp trong b¶n nh¹c.

A. Môc tiªu.

1. KiÕn thøc:

- ¤n tËp bµi h¸t “Tia n¾ng, h¹t m­a:”víi c¸c h×nh thøc: H¸t hoµ giäng, h¸t kÕt hîp gâ ®Öm, lÜnh x­íng vµ h¸t bÌ. ThÓ hiÖn ®óng s¾c th¸i cña bµi h¸t.

- TËp ®äc nh¹c: T§N sè 8 kÕt hîp gâ ®Öm, vµo nhÞp lÊy ®µ, khíp ®µn, khíp lêi ca.

- N¾m v÷ng nh¹c lÝ - NhËn biÕt c¸c kÝ hiÖu th­êng gÆp trong b¶n nh¹c: DÊu nèi, dÊu luyÕn, dÊu nh¾c l¹i, dÊu quay l¹i, khung thay ®æi.

2. KÜ n¨ng:

- LuyÖn c¸c kÜ n¨ng: Nghe, h¸t, ®äc, kÕt hîp gâ ®Öm.

- Qua giê häc c¸c em ®­îc vËn ®éng; ho¹t ®éng nhãm, trß ch¬i, thi ®ua rÌn ph¶n x¹ nhanh nhÑn, c¶m thô ©m nh¹c.

3. Th¸i ®é:

- Qua giê häc ©m nh¹c t¹o cho c¸c em mét tinh thÇn tho¶i m¸i, víi nh÷ng giai ®iÖu ®Ñp gi¸o dôc häc sinh cã nh÷ng c¶m xóc yªu ®êi víi ­íc m¬ cña tuæi trÎ.

B. ChuÈn bÞ.

1.Gi¸o viªn:

- So¹n gi¸o ¸n

- X©y gi¸o ¸n ®iÖn tö (PhÇn mÒm powerpoint,  finale, photoshop, intervideo, word).

- Ghi ©m nh¹c ®Öm trªn ®µn Orrgan 550.

- B¶ng phô, bót d¹, que chØ, nam ch©m, ph¸ch tre.

- PhÇn th­ëng thi ®ua.

2. Häc sinh:

- Häc bµi cò.

- ¤n tËp theo nhãm tù chän (BiÓu diÔn bµi h¸t).

- §å dïng gâ ®Öm.

- §äc bµi míi tr­íc khi tíi líp.

- B¶ng thi ®ua giê häc tèt.

C. TiÕn tr×nh d¹y häc.

1. æn ®Þnh tæ chøc: (2')

- Häc sinh h¸t tËp thÓ bµi Em yªu giê häc nh¹c ---> T¹o kh«ng khÝ vui t­¬i vµ khëi ®éng giäng.

- Giíi thiÖu ®¹i biÓu dù giê, kiÓm tra sÜ sè.

2. KiÓm tra bµi cò: (§an xen trong giê häc).

3. Bµi míi: (42')                        

PhÇn thø nhÊt

Néi dung

Ho¹t ®éng gi¸o viªn

Ho¹t ®éng häc sinh

 

 

 

 

 

 

1. Nh¹c lÝ: (10)

Nh÷ng lÝ hiÖu th­êng gÆp trong b¶n nh¹c.

Giíi thiÖu vµo bµi:

Giai ®iÖu bµi h¸t c¸c em võa h¸t ®­îc t¹o bëi ý t­ëng cña nh¹c sÜ vµ viÖc sö dông nh÷ng kÝ hiÖu ©m nh¹c ®a d¹ng lµm b¶n nh¹c thªm hiÖu qu¶. Giê häc h«m nay chóng ta sÏ cïng t×m hiÓu vÒ nh÷ng kÝ hiÖu ©m nh¹c ®ã.

BËt Slide 2:

Giíi thiÖu tiÕt häc (gåm 3 néi dung).

 Ghi b¶ng.

Nghe giíi thiÖu.

 

 

 

 

 

 

Quan s¸t.

Ghi bµi.

a.DÊu nèi.

VÝ dô1:

 

 

VÝ dô 2:

 

 

 

 

* DÊu nèi: Cã h×nh vßng cung                    

  

                 hoÆc                     

 

 Dïng ®Ó  liªn kÕt tr­­êng ®é hai hay nhiÒu nèt nh¹c cïng cao ®é.

b. DÊu luyÕn.

VÝ dô:

 

 

 

 

DÊu luyÕn: Cã h×nh vßng cung

 

 hoÆc  Dïng ®Ó liªn kÕt hai hay nhiÒu nèt nh¹c cã cao ®é kh¸c nhau.

 

 

 

 

 

 

 

 

c. DÊu nh¾c l¹i.

VÝ dô: Bµi T§N sè 5 Vµo rõng hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÊu nh¾c l¹i:              dïng ®Ó ®¸nh dÊu ®o¹n nh¹c cÇn nh¾c l¹i.

 

d. DÊu quay l¹i.

VÝ dô: Bµi h¸t Tia n¾ng, h¹t m­a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÊu quay l¹i: , dïng khi nh¾c l¹i mét ®o¹n nh¹c dµi hoÆc c¶ b¶n nh¹c.

e. Khung thay ®æi

VÝ dô: Bµi h¸t Vui b­íc trªn ®­êng xa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi muèn thay ®æi mét vµi « nhÞp trong lÇn lÆp l¹i thø hai th× sö dông khung thay ®æi.

Cñng cè:

BËt Slide 3: VD dÊu nèi.

* Quan s¸t vµ nghe ©m thanh cña vÝ dô 1.

- BËt phai ghi ©m.

? Cho biÕt sù vang lªn cña ©m thanh?

* Quan s¸t vµ nghe ©m thanh cña vÝ dô 2.

- BËt phai ghi ©m.

? Cho biÕt sù vang lªn cña ©m thanh?

 

KÕt luËn:

 

 

 

BËt Slide 4:

VD dÊu luyÕn.

* Quan s¸t vµ nghe ©m thanh cña vÝ dô .

- GV lÇn l­ît ®äc giai ®iÖu nÐt nh¹c vµ giai ®iÖu lêi ca.

? Cho biÕt sù vang lªn cña ©m thanh?

 

KÕt luËn:

BËt Slide 5: So s¸nh dÊu nèi vµ dÊu luyÕn.

? Nªu ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a dÊu nèi vµ dÊu luyÕn?

 

 

BËt Slide6: DÊu nh¾c l¹i

* Yªu cÇu c¶ líp ®äc khu«ng nh¹c 1 bµi T§N sè 5.

- B¾t nhÞp, ®µn giai ®iÖu

? Nªu tr×nh tù ®äc khu«ng nh¹c võa råi?

? V× sao khu«ng nh¹c ®­îc ®äc 2 lÇn?

 

* Gi¶i thÝch: KÝ hiÖu ®ã ®­îc gäi lµ dÊu nh¾c l¹i

? Khi nµo th× sö dông dÊu nh¾c l¹i?

 

KÕt luËn:

 

 

BËt Slide 7: DÊu quay l¹i

* Giíi thiÖu kÝ hiÖu dÊu quay l¹i.

?Trong b¶n nh¹c bµi h¸t: Tia n¾ng,  h¹t m­a cã sö dông mÊy dÊu quay l¹i?

?§o¹n nh¹c sö dông dÊu quay l¹i ®­îc h¸t mÊy lÇn?

?Khi nµo th× sö dông dÊu quay l¹i?

 

KÕt luËn:

 

BËt Slide 8:

Khung thay ®æi

* Yªu cÇu c¶ líp h¸t c©u h¸t kÕt bµi h¸t

Vui b­íc trªn ®­êng xa.

- B¾t nhÞp, ®µn giai ®iÖu

? Nªu tr×nh tù h¸t c©u h¸t võa råi?

 

 

* Gi¶i thÝch: Ch÷ kÕt thóc cña 2 lÇn h¸t kh¸c nhau lµ do sö dông kÝ hiÖu khung thay ®æi.

KÕt luËn:

BËt Slide 9: Bµi tËp

Ho¹t ®éng nhãm:

? ViÕt l¹i; Nh÷ng kÝ hiÖu th­êng gÆp trong b¶n nh¹c?

 

 

 

BËt Slide 10: §¸p ¸n

ChiÕu kÕt qu¶, nhËn xÐt, ghi ®iÓm thi ®ua.

 

Theo dâi.

 

 

Tr¶ lêi: ¢m thanh 3 nèt Son vang lªn lÇn l­ît.

 

 

 

Nèt Son thø nhÊt vang lªn vµ ng©n dµi hÕt nèt Son thø 3.

Nghe, ghi bµi.

 

 

 

 

 

Theo dâi.

 

Nghe ©m thanh vang lªn.

 

Tr¶ lêi: Ch÷ tÝnh , tang t­¬ng øng víi ©m thanh 2 nèt nh¹c.

 

Nghe, ghi bµi.

 

 

Gièng nhau vÒ kÝ hiÖu. Kh¸c nhau: DÊu nèi dïng ®Ó  liªn kÕt tr­­êng ®é hai hay nhiÒu nèt nh¹c cïng cao ®é. DÊu luyÕn dïng ®Ó liªn kÕt hai hay nhiÒu nèt nh¹c cã cao ®é kh¸c nhau.

 

 

 

 

Thùc hiÖn ®äc vÝ dô.

Tr¶ lêi: Khu«ng nh¹c ®­îc ®äc 2 lÇn.

- Cã sö dông kÝ hiÖu v¹ch nhÞp kÐp vµ 2 dÊu chÊm ë hai ®Çu khu«ng nh¹c.

 

Tr¶ lêi: Khi cã yªu cÇu nh¾c l¹i ®o¹n nh¹c 1 lÇn n÷a.

Ghi bµi.

 

 

 

Quan s¸t, nhËn biÕt.

 

Tr¶ lêi: B¶n nh¹c cã 2 dÊu quay l¹i.

 

 

§o¹n nh¹c cã dÊu quay l¹i ®­îc h¸t 2 lÇn.

 

 

 

Khi cÇn nh¾c l¹i mét ®o¹n nh¹c dµi  hoÆc c¶ b¶n nh¹c mét lÇn n÷a.

Ghi bµi.

 

 

 

 

 

 

Thùc hiÖn h¸t vÝ dô.

Tr¶ lêi: C©u h¸t ®­îc h¸t 2 lÇn vµ ch÷ kÕt thóc cña lÇn h¸t 1 kh¸c víi ch÷ kÕt thóc cña lÇn h¸t 2.

 

Nghe, ghi nhí.

 

 

 

 

Ghi bµi.

 

 

 

Chia 2 tæ.

Lµm bµi tËp trªn b¶ng phô.

Thêi gian 20 gi©y.

 

Th­ kÝ ghi kÕt qu¶ thi ®ua trªn b¶ng ®iÓm.

PhÇn thø hai

Néi dung

Ho¹t ®éng gi¸o viªn

Ho¹t ®éng häc sinh

 

 

 

 

2. TËp ®äc nh¹c: (22)

   L¸ thuyÒn ­íc m¬

           (TrÝch)

             Nh¹c vµ lêi: Th¶o Linh

 

a. T×m hiÓu bµi:

 

NhÞp 2

         4

 

 

 

 

 

 

 

 

Cã nhÞp lÊy ®µ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sö dông: DÊu nèi, dÊu luyÕn, dÊu nh¾c l¹i, khung thay ®æi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. LuyÖn tËp tiÕt tÊu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. LuyÖn tËp cao ®é:

 

 

 

 

 

d. TËp ®äc bµi:

 

* ChuyÓn ý: Vµ ngay sau ®©y, c« cïng c¸c em sÏ ®Õn víi bµi T§N sè 8 – øng dông nh÷ng kÝ hiÖu th­êng gÆp trong b¶n nh¹c.

BËt Slide 11: T§N sè 8

(B¶n nh¹c cã lêi)

Ghi b¶ng.

Giíi thiÖu tªn bµi, tªn t¸c gi¶.

BËt Slide 12: T§N sè 8

(B¶n nh¹c kh«ng lêi)

? Bµi tËp ®äc nh¹c sè 8 nhÞp g×?

? Nªu ®Þnh nghÜa nhÞp 2

                                     4

 

 

 

 

? Quan s¸t « nhÞp ®Çu tªn em cã nhËn xÐt gi?

 

* Gi¶i thÝch: ¤ nhÞp ®Çu lµ « nhÞp thiÕu vµ gäi lµ nhÞp lÊy ®µ. (NhÞp lÊy ®µ c¸c em sÏ ®­îc häc sau).

? Bµi T§N cã kÝ hiÖu tr­êng ®é nµo?

 

 

? Bµi T§N cã cao ®é nèt nh¹c nµo?

? Bµi T§N sö dông kÝ hiÖu ©m nh¹c nµo võa häc?

? Nªu tr×nh tù ®äc bµi T§N?

BËt Slide 13: Chia bµi T§N thµnh 4 nÐt nh¹c

 

? NhËn xÐt nÐt nh¹c 1 víi nÐt nh¹c 2?

 

 

 

? NhËn xÐt nÐt nh¹c 3 víi nÐt nh¹c 4?

 

 

 

* Nªu râ viÖc lÆp l¹i cña thø tù c¸c h×nh nèt trªn 4 nÐt nh¹c----> TiÕt tÊu chÝnh.

BËt Slide 14: ¢m h×nh tiÕt tÊu chÝnh..

 * H­íng dÉn luyÖn tËp tiÕt tÊu.

- §oc, gâ tiÕt tÊu mÉu.

- B¾t nhÞp, chØ th­íc.

 

 

- Lµm mÉu ®äc vµ gâ ph¸ch.

- B¾t nhÞp, chØ th­íc.

 

 

 

BËt Slide 15: Bµi T§N sè 8.

BËt Slide 16: LuyÖn tËp cao ®é.

- H­íng dÉn ®äc cao ®é trªn ®µn.

- H­íng dÉn ®äc cao ®é trªn khu«ng nh¹c.

- §äc c¸c chïm ©m ng¾n.

- Chó träng söa cho häc sinh ®äc ®óng cao ®é.

BËt Slide 17: Bµi T§N sè 8.

H­íng dÉn tËp ®äc nh¹c

NÐt nh¹c 1:

- §äc ®óng cao ®é.

 

NÐt nh¹c 2:

- Mêi 1 häc sinh ®äc.

- §äc ®óng cao ®é.

Nèi nÐt nh¹c 1 vµ 2:

NÐt nh¹c 3,4 d¹y t­¬ng tù.

* Khi häc sinh ®äc tr­ît cao ®é cÇn lÊy cao ®é trªn ®µn.

* §Öm ®µn khíp toµn bµi

* H­íng dÉn ®äc vµ gâ ®Öm.

BËt Slide 18:

Khíp lêi ca.

KiÓm tra häc sinh

NhËn xÐt, ghi ®iÓm.

BËt Slide 19: Trß ch¬i: Nh÷ng nèt nh¹c vui.

+ Cã 4 nèt nh¹c mµu

 

+ Èn sau c¸c nèt nhac lµ nÐt giai ®iÖu ch­a hoµn chØnh.

+ §èi chiÕu kÕt qu¶.

+ NhËn xÐt, chÊm ®iÓm thi ®ua.

Nghe.

 

 

 

 

Quan s¸t.

 

Ghi bµi.

 

 

 

 

 

Tr¶ lêi: Bµi T§N sè 8 nhÞp 2.

        4

NhÞp 2 cã 2 ph¸ch trong

         4

mét « nhÞp. §é ng©n mçi ph¸ch t­¬ng øng 1 nèt ®en. Ph¸ch 1 gâ m¹nh, ph¸ch 2 gâ nhÑ.

¤ nhÞp ®Çu cã 1 h×nh nèt ®¬n, kh«ng ®ñ 2 ph¸ch nh­ ®Þnh nghÜa.

Nghe, ghi nhí.

 

 

 

Tr¶ lêi: Nèt ®en, nèt tr¾ng, nèt ®¬n, dÊu chÊm d«i, lÆng ®en, lÆng ®¬n.

Tr¶ lêi: Nèt - §«, Mi, Son, La, Rª, Pha, Si.

DÊu nh¾c l¹i, dÊu nèi, dÊu luyÕn.

 

Tr¶ lêi kiÕn thøc ®· häc.

 

 

Quan s¸t.

 

NhËn biÕt: Thø tù c¸c h×nh nèt cña 2 nÐt nh¹c 1-2 gièng nhau. Cao ®é nèt nh¹c cuèi cña nÐt nh¹c kh¸c nhau.

NhËn biÕt: Kh¸c nhau gi÷a h×nh nèt ®en < - > chïm hai nèt ®¬n. Kh¸c nhau gi÷a h×nh nèt ®en < - > h×nh nèt tr¾ng.

Theo dâi.

 

 

 

 

 

 

 

Theo dâi.

- §äc, gâ tiÕt tÊu.

 (DÊu lÆng ®¬n ®äc nh­ng kh«ng gâ).

 

 

- §äc vµ gâ ph¸ch (§äc nh¾c l¹i ©m h×nh tiÕt tÊu. NhÞp lÊy ®µ kh«ng gâ, dÊu lÆng ®¬n gâ nh­ng kh«ng ®äc).

 

 

 

 

- Thùc hiÖn tËp thÓ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thùc hiÖn tËp thÓ.

Thùc hiÖn theo tæ.

 

C¸ nh©n ®äc tèt cã thÓ ®äc khi vì bµi.

 

 

 

 

 

 

 

§äc, gâ ®Öm.

 

 

Thùc hiÖn tËp thÓ

Nhãm, c¸ nh©n.

 

 

Thi theo tæ.

+ Chän nèt nh¹c mµu tuú thÝch.

+  §iÒn ®¸p ¸n ®óng.

 

 

 

Th­ kÝ ghi ®iÓm.

PhÇn thø ba

Néi dung

Ho¹t ®éng gi¸o viªn

Ho¹t ®éng häc sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.¤n tËp bµi h¸t: (12)

  Tia n¾ng, h¹t m­a

                  Nh¹c: Kh¸nh Vinh

                  Lêi: Th¬ LÖ B×nh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qua bµi h¸t, c¸c em sÏ quý träng t×nh b¹n v« t­, ®Ñp ®Ï. H·y h¨ng say häc tËp tèt ®Ó ­íc m¬ tuæi häc trß m·i cã ý nghÜa.

BËt Slide 21: Mét sè h×nh ¶nh ®Ñp cña tuæi häc trß.

? Nh÷ng bøc ¶nh gîi cho em thÊy ®iÒu g×?

 

NhËn xÐt, chuyÓn ý.

Ghi b¶ng.

BËt Slide 22: Bµi h¸t Tia n¾ng h¹t m­a

+ Em h·y giíi thiÖu t¸c gi¶?

BËt Slide 23:

Gi¸o viªn h¸t

BËt Slide 24:

- ¤n tËp h¸t hoµ giäng(Kh«ng gâ ®Öm)

* NhËn xÐt thÓ hiÖn s¾c th¸i, c¸ch h¸t ch÷ khã, thÞ ph¹m c©u h¸t,

- H¸t ®èi ®¸p kÕt hîp gâ ®Öm. (Chó ý s¾c th¸i)

* KiÓm tra nhãm.

- H¸t hoµn thiÖn c¶ bµi (Hoµ giäng, lÜnh x­íng, h¸t bÌ)

BËt Slide 25: Trß ch¬i

Chän c©u h¸t cho ®óng víi h×nh ¶nh.

+ Víi 4 bøc ¶nh.

+ H¸t c©u h¸t cã néi dung phï hîp víi ¶nh.

+ NhËn xÐt, chÊm ®iÓm c¸ nh©n.

 

BËt Slide 26:

Häc song bµi h¸t em rót ra bµi häc g× cho b¶n th©n?

Quan s¸t

 

 

 

Tr¶ lêi: Nh÷ng bøc ¶nh gîi t¶ h×nh ¶nh tia n¾ng h¹t m­a vÝ nh­ c¸c b¹n trai, b¹n g¸i trong tuæi häc trß.

 

 

 

Tr¶ lêi:  Bµi h¸t Tia n¾ng h¹t m­a- S¸ng t¸c nh¹c: Kh¸nh Vinh, lêi: th¬ LÖ B×nh.

 

Nghe, c¶m nhËn.

 

 

Thùc hiÖn tËp thÓ 1 l­ît.

 

 

 

 

 

 

 

Thùc hiÖn tËp thÓ 1 l­ît.

 

 

Hai nhãm tù chän.

H¸t 2 l­ît.

 

 

 

 

Nghe luËt ch¬i.

C¸ nh©n häc sinh tr¶ lêi.

 

 

 

Th­ kÝ ghi ®iÓm.

 

 

 

Tr¶ lêi theo c¶m nhËn cña m×nh.

4. Cñng cè: Néi dung ho¹t ®éng nhãm vµ trß ch¬i.

5. DÆn dß: (1) NhËn xÐt giê häc.

                         BTVN: §äc vµ tËp chÐp T§N sè 8.

                         T×m hiÓu tr­íc bµi tiÕt 29.

 

Bài 8 – Tiết 30:

- Học hát: Bài “ Hô – la – hê, hô – la – hô”

- Bài đọc thêm: Trống đồng thời đại Hùng Vương.

  1. Mục tiêu.
  1. Kiến thức:

- HS biết trình bày bài hát “Hô – la – hê, hô – la – hô” với sắc thái vui, trong sáng. Tập hát với các hình thức: Hát hòa giọng, hát kết hợp gõ đệm, hát đối đáp, lĩnh xướng và hát bè đuổi, vận động phụ họa.

- Tự tìm hiểu đôi nét về trống đồng thời đại Hùng Vương – Một nhạc khí gõ vẫn lưu truyền đến ngày nay trong nền âm nhạc dân tộc Việt Nam.

  1. Kỹ năng:

- Luyện các kĩ năng: Nghe, hát, kết hợp gõ đệm.

- Qua giờ học các em được vận động: Hoạt động nhóm, trò chơi, cảm thụ âm nhạc, thi đua rèn phản xạ nhanh nhẹn.

  1. Thái độ:

- Qua giờ học âm nhạc tạo cho các em một tinh thần thoải mái, với những nét giai điệu đẹp, vui tươi, trong sáng giúp giáo dục học sinh thêm các làn điệu dân ca, giúp học sinh có những cảm xúc thêm yêu đời, yêu quê hương, đất nước…giữ gìn bản sắc văn hóa dân gian Việt Nam.

B. Chuẩn bị

1. Giáo viên

- Soạn giáo án.

- Xây dựng giáo án điện tử (Phần mềm power point, finale, photoshop, intervideo, word).

- Ghi âm nhạc đệm trên đàn Organ 550

- Bảng phụ, bút dạ, que chỉ, nam châm, phách tre,…

- Phần thưởng thi đua.

2. Học sinh

- Tìm hiểu trước bài tiết 30

- Ôn tập một số bài hát dân ca trong nước và nước ngoài.

- Đồ dùng gõ đệm: Thanh phách.

- Bảng thi đua giờ học tốt.

C.Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức: 2’

- Học sinh hát tập thể bài “Trống Cơm” – Dân ca Quan họ Bắc Ninh -> Tạo không khí vui tươi và khởi động giọng.

- Giới thiệu đại biểu, kiểm tra sĩ số lớp.

2. Kiểm tra bài cũ: (Đan xen trong quá trình dạy học).

3. Bài mới: (42’)

 

TG

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

(4’)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Giới thiệu vào bài:

 “Hô–la–hê, hô–la–hô”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dân ca là những bài hát do nhân dân lao động sáng tác, không rõ tác giả. Mỗi vùng, mỗi miền đều có những làn điệu dân ca riêng biệt, miêu tả cuộc sống sinh hoạt và tập tục của người dân

 

1) Tìm hiểu bài.

- Dân ca Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhịp

 

- Giọng Đô trưởng

 

 

* Nghe hát mẫu:

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia 4 câu hát.

 

 

2) Khởi động giọng:

 

 

        La  la   la   la      la    la   la   la        la.

 

 

 

 

 

Yêu cầu:

 

 

 

 

 

 

3) Học hát:

 

 

Một ngày xanh ta ca hát vang. Hô – la – hê, Hô – la – hô.

 

 

 

 

 

 

 

 

Để nghe con tim ta xốn xang. Hô – la – hê, hê hô.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta vui bước sát vai nhau cùng đi. Hô – la – hê, Hô – la – hô.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghe trong gió tiếng chim ca vang bình minh.Hô – la – hê, hê hô.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu hát 3 và 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Củng cố:

Bài học: Qua bài hát giúp các em yêu lao động, yêu thiên,yêu đời. Biết yêu thích và hát các bài hát dân ca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? Em hãy cho biết bài hát “Trống cơm” xuất xứ miền nào?

? Kể tên một số bài hát dân ca Việt Nam mà em biết (Hát minh họa)?

? Giới thiệu một số bài hát dân ca nước ngoài (Hát minh họa)?

 

 

* Nhận xét: các em đã nêu tên và hát minh họa một số bài hát dân ca trong và ngoài nước rất tốt.

? Dân ca là gì?

 

*Lời dẫn: Dân ca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? Nêu xuất sứ bài hát?

* Thuyết trình đôi nét về nước Đức:

+ Bản đồ nước Đức.

+ Trái tim nước Đức – Thủ đô Béc – Lin

+ Thủ đô Béc – Lin trong ngày hội lớn.

+ Cổng trào Bradenburg bỉểu tượng của cả nước Đức.

+ Giàn nhạc giao hưởng Đức.

+ Sinh hoạt văn hóa dân gian Đức.

+ Chân dung nhạc sĩ Betthoven, nhạc sĩ Haydonr.

Bật Slide: CD bài hát

? Bài hát viết ở nhịp gì?

 

* Giới thiệu bài hát: Giọng Đô trưởng.

Bật Slide: CD bài hát và hình ảnh minh họa.

Bật Slide: Bản nhạc bài hát.

? Em cảm nhận giai điệu bài hát như thế nào?

? Nêu nội dung bài hát?

 

 

 

 

 

*Chia câu hát

 

 

Bật Slide: Mẫu âm khởi động giọng.

 

* Hướng dẫn:

- Khởi động giọng nẩy tiếng.

- Tiếng phát âm: “La”.

- Đọc mẫu một lần.

 

* Mời học sinh đứng.

 

 

- Bắt nhịp 1 - 2

- Đàn mẫu âm khởi động giọng. Cao độ tới nốt Đô thăng.

Bật Slide: Hướng dẫn học hát từng câu.

 

- Màn hình hiện câu hát thứ nhất

 

+ Đàn và hát mẫu từ 1 đến 2 lần.

+ Bắt nhịp 1 – 2, đàn giai điệu.

+ Nhắc học sinh chú ý tiết tấu hát nẩy, rõ chữ.

+ Từng tổ hát

 

- Màn hiện câu hát thứ 2

 

+ Đàn và hát mẫu từ 1 – 2 lần.

+ Mời cá nhân học sinh xung phong hát

+ Nhận xét: (Có thể đánh giá cho điểm).

+ Bắt nhịp 1 -2 đàn giai điệu.

+ Nhắc HS chú ý, sắc thái thể hiện: Hồ hởi, rộn ràng, yêu đời, yêu thiên nhiên.

+ Đệm đàn có tiết tấu Piano.

 

*Ghép 2 câu hát

 

- Màn hình hiện câu hát thứ 3:

 

+ Đàn và hát mẫu từ 1 -2 lần.

+ Nhắc HS chú ý tiết tấu nốt đen, chậm lại rõ rệt.

+ Bắt nhịp 1 – 2, đàn giai điệu.

+ Chỉnh sửa những lỗi sai cho HS.(HS hay hát thêm 1 từ ta “Ta vui bước sát vai nhau  ta cùng đi”).

 

- Màn hình hiện câu hát thứ 4.

 

+ Đàn và hát mẫu từ 1 -2 lần.

+ Mời tổ, nhóm thực hiện.

+ Nhận xét: (Có thể đánh giá cho điểm)

 

+ Bắt nhịp 1 – 2, đàn giai điệu.

+ Nhắc HS hát liền tiếng, hát nhấn.

+ Sắc thái: Thể hiện tinh thần quyết tâm , thúc dục, yêu lao động.

+ Đệm đàn có tiết tấu Piano.

 

* Ghép 2 câu hát:

 

 

* Hát cả bài:

Hướng dẫn -> Bật đàn -> bắt nhịp -> Chỉ huy.

- Hát hoà giọng

- Hát kết hợp gõ đệm

(Gõ phách kết hợp gõ tiết tấu)

- Hát đối đáp

- Hát và đánh nhịp

- Hát bè đuổi

- Hát kết hợp vận động

 

 

* Hát hoàn chỉnh cả bài:

- Hát 2 lần hoà giọng ,lĩnh xướng bè đuổi.

 

? Qua bài hát “Hô – la – hê, Hô – la - hô” em rút ra bài học gì cho bản thân?

*Chốt bài: Những làn điệu dân ca đã theo ta từ thuở ấu thơ đến lúc trưởng thành. Dân ca chính là di sản văn hoá dân tộc mà mỗi chúng ta cần phải giữ gìn. Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta trước lúc đi xa – người vẫn muốn nghe một câu hò xứ Nghệ…Các em hãy thêm yêu Tổ quốc,yêu đồng bào, học tập tốt , lao động tốt như lời Bác Hồ dạy, giữ gìn nét văn hoá dân tộc, đồng thời tìm hiểu và giao lưu văn hoá các nước trên thế giới qua các bài hát dân ca nước ngoài.

- Trả lời: Bài hát “Trống cơm” – Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

- Bài: “Đi cấy”, “Xòe hoa”, “Lí kéo chài”

 

- Bài hát: “Con chim non” (Dân ca: Pháp)

- Bài hát: “Chim sáo” (Dân ca: Căm – pu - chia)

 

 

 

 

 

- HS nghe và trả lời theo hiểu biết.

- Học sinh nghe, ghi nhớ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS trả lời: Dân ca Đức

- Theo dõi, ghi nhớ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS trả lời:

+ Nhịp

 

 

 

- HS nghe và cảm nhận.

- Trả lời: Giai điệu vui tươi, rộn ràng.

- Bài hát nói về tình thần người dân Đức yêu đời, yêu ca hát, say mê lao động, hòa mình với thiên nhiên.

 

Quan sát.

 

 

- Nghe, ghi nhớ.

 

 

 

- Nghe, cảm nhận.

 

Đứng thẳng, đầu ngẩng vừa phải.

 

 

- Thực hiện tập thể theo hướng dẫn của giáo viên.

- Học hát từng câu.

 

 

Quan sát.

 

 

- Nghe, ghi nhớ.

 

- Hát tập thể 1 – 2 lần.

 

- Hát theo tổ.

 

 

 

- HS Quan sát

 

- Nghe, ghi nhớ.

 

- Cá nhân HS thực hiện.

 

 

- HS luyện thanh.

 

- Hát tập thể 1 – 2 lần.

 

 

 

- Thực hiện hát đúng sắc thái.

 

- Thực hiện 1 - 2 lần.

 

Quan sát.

 

 

- HS nghe, ghi nhớ.

 

- Hát tập thể 1 – 2 lần.

 

- Thực hiện có sửa sai.

 

 

 

 

 

 

Quan sát.

 

 

- HS nghe, ghi nhớ.

 

- Tổ, nhóm thực hiện.

 

 

 

- Hát tập thể 1 -2 lần.

 

- Nghe, ghi nhớ.

 

- Thực hiện hát đúng sắc thái.

 

 

 

 

- Thực hiện 1 – 2 lần.

 

 

- Thực hiện tập thể.

 

 

 

 

 

 

- Thực hiện theo tổ

 

 

Đứng, vận động cùng cô giáo

 

- Hoàn thiện cả bài hát.

 

 

Trả lời theo cảm nhận của mình: Bài hát hay, dễ hát , dễ thuộc, em thích bài hát này…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu trích đoạn bản: “Thư gửi Elli” của Betthoven ( GV đánh trên đàn organ cho học sinh nghe )

4. Củng cố: Nội dung hoạt động nhóm và trò chơì.

5. Dặn dò: (2) nhận xét giờ học.

BTVN: Luyện tập bài hát “Hô – la – hê, Hô – la - hô”.Tìm hiểu trước bài tiết 31.

5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:

Môn học Âm nhạc ở trường trung học cơ sở mỗi tuần chỉ có một tiết, thật ít nhưng các em được làm quen với: Học hát, Tập đọc nhạc, Âm nhạc thường thức là một tác động lớn vào thế giới tinh thần của các em. Với những phương pháp dạy trên, trong những năm qua đối với việc học âm nhạc ở trường, tôi thấy kết quả chất lượng được nâng lên rõ rệt:

- Các em yêu thích môn Âm nhạc và có hứng thú với môn Âm nhạc hơn.

- Các em đã biết trình bày hoàn chỉnh một bài hát (hát kết hợp vận động nhẹ nhàng, biểu diễn) biết cảm nhận về nội dung bài hát.

- Được hướng dẫn tận tình, gợi mở và gần gũi của giáo viên. Kết hợp giữa nhạc cụ, bảng phụ, đài, băng đĩa nhạc và làm mẫu chính xác của giáo viên. Giáo viên đã động viên cổ vũ các em kịp thời bằng những điểm tốt.

- Các em đã có ý thức, sau khi học bài mới thì các em có sự ôn luyện ở nhà để ghi nhớ và khắc sâu kiến thức, do đó trong giờ học rất sôi nổi và thoải mái, các em thi đua nhau trả lời câu hỏi của giáo viên đưa ra, tự giác xung phong lên trình bày bài trước lớp, đem lại cho các em lòng tự tin, sự hứng thú say mê trong học tập.

- Việc học tốt và có hứng thú trong giờ học Âm nhạc giúp các em học tập các môn học khác tốt hơn, giúp các em hoạt động tốt trong các giờ học, các hoạt động ngoại khoá. Các em đã tự tin hơn khi biểu diễn trước lớp và trước đám đông.

- Để điều tra chính xác về mức độ yêu thích môn Âm nhạc của học sinh lớp 6 ở trường trung học cơ sở bên cạnh việc phát phiếu thăm dò các em, tôi thường quan sát thái độ biểu hiện cử chỉ của các em trong các giờ lên lớp. Nếu yêu thích môn học các em sẽ chăm chú lắng nghe cô giảng, ghi chép bài đầy đủ. Về nhà các em sẽ tự giác học bài và làm bài tập chu đáo. Sau một thời gian quan sát và căn cứ vào kết quả bài kiểm tra cho thấy:

Kết quả trong quá trình khảo sát và điều tra thực tế về môn học Âm nhạc của học sinh lớp 6 ở trường trung học cơ sở cho thấy những năm đầu thật bỡ ngỡ cho học sinh. Nhưng với sự nhiệt tình yêu quý học sinh, tôi người giáo viên Âm nhạc đã tận tình, gần gũi học sinh từng bước đưa các em vào làm quen và ham thích môn học nên dần dần có chuyển biến rõ rệt. Một số em ham thích không những chú ý học hát, Tập đọc nhạc hay Âm nhạc thường thức ở trường. Mà về nhà còn tiếp xúc với các phương tiện có ở thông tin đại chúng như: Đàn phím điện tử, đài, băng, đĩa, tivi, internet…Có chọn lọc phù hợp với nội dung học tập của các em, điều này sẽ cho thấy hiện tại và tương lai môn Âm nhạc ở trường trung học cơ sở là không thể thiếu được.

 

Kết quả sau khi nghiên cứu:

Năm học

Lớp

Số HS

Bài KT số 1

Bài KT số 2

 

Số lượng đạt

Tỉ lệ %

Số lượng đạt

Tỉ lệ %

2016-2017

6A

34

30

89

32

94

2017-2018

6A

34

33

97

34

100

Môn học âm nhạc ở trường trung học cơ sở mỗi tuần chỉ có một tiết, nhưng các em được làm quen với: Học hát, Tập đọc nhạc, Nhạc lí, Âm nhạc thường thức là một tác động lớn vào thế giới tinh thần của các em. Với những phương pháp dạy trên, trong những năm qua đối với việc học Âm nhạc ở trường trung học cơ sở tôi thấy kết quả chất lượng được nâng lên rõ rệt, các em đã biết trình bày hoàn chỉnh một bài hát (hát kết hợp vận động nhẹ, biểu diễn) biết cảm nhận về nội dung bài hát. Bởi được hướng dẫn tận tình gợi mở và gần gũi luyện tập của giáo viên, kết hợp giữa nhạc cụ, bảng phụ, đài, băng nhạc và làm mẫu chính xác của giáo viên đã động viên cổ vũ các em kịp thời bằng những con điểm tốt. Nhắc nhở các em sau khi học bài mới thì các em phải có sự ôn luyện ở nhà để ghi nhớ và khắc sâu kiến thức, do đó trong giờ học rất sôi nổi và thoải mái, các em thi đua nhau trả lời câu hỏi của giáo viên đưa ra, tự giác xung phong lên trình bày bài trước lớp, đem lại cho các em lòng tự tin, sự hứng thú say mê trong học tập, tình cảm cô trò luôn gần gũi gắn bó.

 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 

1. KẾT LUẬN:

          Vai trò của Âm nhạc đối với đời sống con người đã được khẳng định là vô cùng quan trọng. Chúng ta những giáo viên Âm nhạc, hơn ai hết chúng nhận thức rất rõ điều này. Nhưng  không thể chỉ có trình độ chuyên môn thôi chưa đủ mà tình yêu Âm nhạc, niềm đam mê với nghề mới giúp chúng ta đem những chân trời mới lạ trong từng câu hát đến với những học sinh thân yêu. Đó chính là tài sản quý giá mà mỗi người giáo viên phải trau rồi và giữ gìn.

Qua quá trình áp dụng những phương pháp mới vào việc giảng dạy bộ môn Âm nhạc của mình, tôi nhận thấy được mức độ yêu thích và tiếp thu của học sinh đã được nâng lên một cách rõ rệt. Việc áp dụng những phương pháp mới đã tạo những hiệu qủa rõ rệt và tôi rút ra được kinh nghiệm sau:

          Lâu nay ở trường trung học cơ sở chúng ta vẫn thường tiến hành dạy hát theo phương pháp truyền thống đó là dạy truyền miệng từng câu hát ngắn theo lối móc xích, giáo viên hát mẫu rồi cho học sinh hát theo. Nếu cải tiến một chút , chúng ta có thể đánh đàn cho học sinh hát từng câu hát ngắn và tự tập lời ca.

          Hơn nữa khi bước vào dạy bài hát, giáo viên cần dành một vài phút cho học sinh luyện thở, luyện âm thanh như một hoạt động khởi động giọng và luyện tai nghe để chuẩn bị vào bài, sẽ tạo hưng phấn cho các em hơn.

          Trong quá trình học hát giáo viên cần giúp các em phân biệt sự khác nhau giữa hát và nói, khi hát âm thanh được phát ra phải có độ ngân, mỗi âm vang lên đều đặn nhưng phải rõ và đẹp. Có thể đàn giai điệu cho học sinh nghe đồng thời luyện cách ghi nhớ và đệm giai điệu khi các em đã thuộc bài. Để tránh cho học sinh hát sai theo kinh nghiệm của bản thân tôi thì có một số biện pháp sạu:

          + Động viên tất cả học sinh đều làm việc

          + Tìm nhiều biện pháp có sự thu hút sự chú ý của học sinh

          + Học Âm nhạc với tinh thần học vui - vui học

          + Tận dụng âm thanh của tiếng đàn, giọng hát, chú trọng trong việc tổ chức cho học sinh thực hành.

          Ngoài ra để giờ học thêm phong phú và sinh động thì giáo viên cần phải sử dụng nhuần nhuyễn các đồ dùng dạy học đơn giản như: Song loan, thanh phách, sử dụng các loại nhạc cụ quen dùng, tranh ảnh minh hoạ, máy nghe nhạc và băng đĩa nhạc có lời và không lời

          Trên đây là một số biện pháp tôi đưa ra chưa phải là tối ưu, nhưng tôi hài lòng với biện pháp này, có thể sử dụng vào thực tế sao cho phù hợp với đối tượng địa bàn mình phụ trách để đạt kết quả tốt trong công tác  giảng dạy Âm nhạc.

          Xuất phát từ phương pháp nghiên cứu tạo hứng thú cho học sinh lớp 6 trong giờ học Âm nhạc của tôi, không chỉ là những phát hiện những khó khăn, trở ngại của giáo viên, học sinh khối lớp 6 trường trung học cơ sở trong việc  giảng dạy và học tập môn Âm nhạc. Mà tôi còn đề xuất một số biện pháp khắc phục những khó khăn nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và học môn Âm nhạc, góp phần nhỏ vào việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh. Thay đổi nhận thức của học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh về bộ môn Âm nhạc.

          Để nâng cao hiệu quả giảng dạy phân môn học hát cũng như môn Âm nhạc cho học sinh nhằm trang bị cho các em một “Vốn văn hoá Âm nhạc” phổ thông tối thiểu nhất là cả một quá trình phức tạp và lâu dài.

2. KIẾN NGHỊ:

          Trên đây là một số kinh nghiệm của tôi về Một vài ph­¬ng ph¸p dạy hát nhằm phát huy tính sáng t¹o cho häc sinh líp của những năm học trước. Năm nay tôi  mạnh dạn đưa  ra để các đồng nghiệp tham khảo, những phương pháp cơ bản về cách dạy và học Âm nhạc đặc biệt là phương pháp dạy thực hành áp dụng cho học sinh vì đa phần các học sinh trong tập thể rất thích hoạt động sáng tạo. Các em hứng thú học Âm nhạc hơn, thực hành tự tin hơn và có tiến bộ rõ rệt. Tôi rất mong được sự góp ý trao đổi kinh nghiệm của các bạn đồng nghiệp cũng như của những người yêu thích môn Âm nhạc, để tìm ra được những phương pháp tối ưu nhất nhằm giúp học sinh có hứng thú và ham mê học Âm nhạc, từ đó giáo dục thẩm mĩ cho các em, giúp các em hiểu được cái hay, cái đẹp trong cuộc sống.

Do đó để tạo điều kiện cho việc dạy - học của thầy trò thuận lợi, bản thân tôi là người đứng lớp dạy bộ môn Âm nhạc cần kiến nghị một số vấn đề sau:

2.1. Về phía nhà trường:

- Thường xuyên quan tâm, giúp đỡ giáo viên và học sinh.

- Trang bị, bổ sung thêm một số trang thiết bị và tài liệu tham khảo để phục vụ cho việc giảng dạy bộ môn.

- Đầu tư xây dựng phòng học chức năng để học sinh có không gian hoạt động nghệ thuật.

 2.2. Về phía Phòng giáo dục và đào tạo:

- Tổ chức nhiều đợt tập huấn, chuyên đề về bộ môn để giáo viên Âm nhạc có điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy!

          - Thường xuyên tổ chức cho các em học sinh giao lưu văn nghệ, thi hát … để các em làm quen với biểu diễn, từ đó các em sẽ mạnh dạn hơn.      

Vì điều kiện thời gian có hạn cùng với năng lực hạn chế của bản thân những vấn đề đã nói ở trên chắc chắn không thể giải quyết một cách đầy đủ và thoả đáng, bởi vậy tôi mong được sự góp ý của các quý thầy, cô giáo, các bạn bè đồng nghiệp để tôi có thể ngày càng hoàn thiện.

 

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                     Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018